ČLÁNKY - Lingua Hungarica - Könnyen magyarul

A TUDÁS KINCS, MELYNEK PÁRJA NINCS
Přejít na obsah
ČLÁNKY
Otázky o původu Hunů
Autor: Borbála Obrusánszky  

O původu Hunů, resp. o jejich rané historii se mnoho diskutovalo mezi maďarskými a zahraničními vědci v uplynulých dvou a půl století. Některé otázky byly zodpovězené a tak ve více výzkumných institucích přijali, že vládci asijských a evropských …
Alternativní teorie o původu Maďarů a maďarského jazyka

“Národ, který nechá zaniknout svoji památku, ten si připravuje vlastní hrob a to je ztráta pro celé lidstvo.”              
Maďarská menšina v České republice
Autor: Jakub Holas

Maďaři v České republice tvoří nezaměnitelnou menšinu, ač menšinu novodobou. Nebudeme-li uvažovat důstojníky a mužstvo rakousko-uherské armády, větší počet Maďarů se do Čech a na Moravu dostal teprve počátkem dvacátého století.
Copyright © www.LINGUAHUNGARICA.cz
Návrat na obsah