Panovníci - Lingua Hungarica - Könnyen magyarul

A TUDÁS KINCS, MELYNEK PÁRJA NINCS
Přejít na obsah
Panovníci Uherska


Panovníci a jejich období vládnutí

Přečtěte si krátké shrnutí níže
Knížata
Árpád 895-907
Zsolt 907-947
Fajsz 947
Taksony 947-972
Géza 972-997
István (Vajk) 997-1000

Panovníci z rodu Árpádovců
(svatý) István I. 1000-1038
Péter 1038-1041
Aba Sámuel 1041-1044
Péter másodszor 1044-1046
András I. 1046-1060
Béla I. 1060-1063
Salamon 1063-1074
Géza I. 1074-1077
(svatý) László I. 1077-1095
Kálmán 1095-1116
István II. 1116-1131
Béla II. 1131-1141
Géza II. 1141-1162
István III. 1162-1172
László II. (protikrál) 1162-1163
István IV. (protikrál) 1163-1165
Béla III. 1172-1196
Imre 1196-1204
László III. 1204-1205
András II. 1205-1235
Béla IV. 1235-1270
István V. 1270-1272
László IV. 1272-1290
András III. 1290-1301

Panovníci různých dynastií
Vencel 1301-1305
Ottó 1305-1307
(Anjou)Károly Róbert I. 1308-1342
(Anjou)Lajos I. 1342-1382
(Anjou)Mária 1382-1385
Károly I. 1385-1386
(Anjou) Mária 1386-1395
Zigmund Lucemburský 1387-1437
(Habsburg) Albert 1438-1439
(Jagello) Ulászló I. 1440-1444
(Habsburg) László V. 1444-1457
János Hunyadi (regent) 1446-1453
(Hunyadi) Mátyás I. 1458-1490
(Jagelló) Ulászló II. 1490-1516
(Jagelló) Lajos II. 1516-1526
János Szapolyai 1526-1540

Panovníci z rodu Habsburského
Ferdinand I. 1526-1564
Miksa I. 1564-1576
Rudolf II. 1576-1608
Mátyás II. 1608-1619
Ferdinand II. 1619-1637
Ferdinand III. 1637-1657
Ferdinand IV. 1647-1654
Leopold I. 1657-1705
Josef I. 1705-1711
Károly III. 1711-1740
Marie Terezie 1740-1780

Sedmihradští knížata
János Zsigmond 1542-1551
János Zsigmond 1556-1571
István Báthori 1571-1586
Zsigmond Báthori 1588-1597
Zsigmond Báthori 1598-1599
András Báthori 1599
Zsigmond Báthori 1601-1602
Mózes Székely 1603
István Bocskai 1605-1606
Zsigmond Rákóczi 1607-1608
Gábor Báthori 1608-1613
Gábor Bethlen 1613-1629
Katalin Brandenburgi 1629-1630
István Bethlen 1630
György Rákóczi I. 1630-1648
György Rákóczi II. 1648-1660
Ferenc Rhédey 1657-1658
György Rákóczi II. 1658-1659
Ákos Barcsai 1658-1660
János Kemény 1661-1662
Mihály Apafi I. 1661-1690
Imre Thököly 1690
Ferenc Rákóczi II. 1704-1711

Panovníci z rodu Habsbursko-lotrinského
Josef II. 1780-1790
Leopold II. 1790-1792
František I. 1792-1835
Ferdinand V. 1835-1848
František Josef I. 1848-1916
Károly IV. 1916-1918
Copyright © www.LINGUAHUNGARICA.cz
Návrat na obsah