Názory cizinců - Lingua Hungarica - Könnyen magyarul

A TUDÁS KINCS, MELYNEK PÁRJA NINCS
Přejít na obsah
Názory cizinců


Názory cizinců o maďarštině

Přečtěte si krátké shrnutí níže
Maďaři, jestli jsou to sedláci nebo páni, žijí s těmi jistými slovy.
/Polanus Amandus (1561-1610)/

Víte, jaký to je jazyk, který dávám před každý jazyk do stejné řady s latinou a řečtinou kvůli svojí konstruktivní vlastnosti a harmonického rytmu? Je to maďarský jazyk.
/Guiseppe Mezzofanti (1774-1849)/

Logická a dokonalá struktura maďarského jazyka překoná všechny ostatní jazyky.
/Jakob Grimm (1785-1863)/

Lidový jazyk Maďarů je výjimečně výstižný a jejich písně jsou mnohem starší, krásnější a výstižnější jako ty naše.
/Sir Boyle (1736-1807)/

Struktura maďarského jazyka je taková, jako kdyby několik jazykovědců ji tvořila, aby v ní byla spravedlnost, stručnost, harmonie a srozumitelnost, a přitom obešla vše, co je jednoduché, nepravidelné a co se těžko vyslovuje.
/N. Erbesberg (1840)/

Maďarský jazyk je básnický, bohatý a barevný... je plný nadšením, rázností, je vhodný na jakýkoliv básnický záměr, je odvážný a přeci harmonicky něžný, melodický a jeho vyjadřování je čisté.
/N. Simpson (1848)/

Pravděpodobně každý, kdo poslouchá a přitom ani nerozumí, cítí jeho unášející sílu, vznešené znění, silnou zvučnost, touhu po jeho pochopení.
/Machik (1842)/

Maďarský jazyk má tak mnoho pěkných jemných souhlásek, například příjemné změkčování s „j“ některých hlásek. Samohlásky se vyslovují čistěji jako v němčině. Stejně tak dokáže být velmi stručný i dokonce rétoricky prodloužený, tím je schopný každého druhu prózy...
/William Schott (1807-1889)/

Tento jazyk je velmi zvláštní a možná i trochu těžký. Ale s tímto jsem se netrápil a naučil jsem se ho, nebo dobře zní. Z jazyků, které znám, považuji tento jazyk za nejčistější a nejkrásnější. Zvlášť, když člověk poslouchá ženu mluvit maďarsky, zamiluje se do jazyka a stejně tak i do ženy.
/ Chevalier de Berris (1817-1865)/

Krásná míra samohlásek a souhlásek, jejich jemný tón, dokonalé a rovnoměrné tvoření slabik a vokálová harmonie dělá tento jazyk velkolepým a mužným.
/Brockhaus lexikon/

Starobylost maďarského jazyka může být překvapivá...považuji ho za přechodný jazyk doby kamenné,...maďarština je vlastně nejstarší jazyk z existujících evropských jazyků.
/Grover S. Kranz (1931-2002)/

Můžu směle konstatovat, že mým přesvědčením se stalo po dlouhých letech studování maďarského jazyka to, že kdyby maďarština byla mým mateřským jazykem, moje životní práce by mohla být mnohem cennější. Jednoduše proto, nebo touto zvláštní, prastarou silou nabytým jazykem se několikrát přesněji popisují malé rozdíly, jemné chvění citů.
/ George Bernard Show (1856-1950)/

...maďarský jazyk nepotřebuje nikoho, nepůjčuje, neobchoduje, nedává a nebere od nikoho. Zatím co v jiných krajinách lid vytváří jazyk, tak tu ( v Maďarsku) jazyk vytváří Maďary. Myslím si, že maďarský jazyk by mohl být i součástí světového dědictví, protože je čistý jazyk. Žádný jazyk nedokázal do něho proniknout a ani vnutit mu cizí slova.
/Arnaldo Dante Maria Nacci (2006)/
Copyright © www.LINGUAHUNGARICA.cz
Návrat na obsah