ZÁLOŽKY (POSTPOZICE)

Záložky jsou slova s podobnou funkcí jako předložky, s tím rozdílem, že vždy stojí za podstatným jménem a neovlivňují koncovku podstatného jména. Záložky dělíme na místa a ostatní záložky.

 

Záložky místa

Kam? (4. pád)

Kde? (7. pád)

Odkud? (2. pád)

Záložka

Překlad

Záložka

Překlad

Záložka

Překlad

alá

pod

alatt

pod

alól

zpod

elé

před

előtt

před

elől

z místa před

fölé

nad

fölött / felett

nad

fölül

z místa nad

közé

mezi

között

mezi

közül

z, ze

mögé

za

mögött

za

mögül

z místa za

mellé

vedle (2. pád)
při (4. pád)

mellett

vedle (2. pád)
při (6. pád)

mellől

od

felé

směrem k, ke (3. pád)

felől

od (ze směru)

Ostatní záložky

Záložka

Překlad

alapján

na základě, podle

ellen

proti

ellenére

napříč

előtt

před (čas)

érdekében

v zájmu

helyett

namísto

iránt

k, ke, vůči

miatt

kvůli

nélkül

bez

számára

pro

szerint

podle

után

po

…-val/-vel együtt

spolu / společně s, se…

 
Například:
asztal alatt (pod stolem)
kapu előtt (před bránou)