SPOJKY

Spojka je   neohebný   slovní druh , který spojuje   větné členy   nebo   věty. Spojky vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů. Dělíme je na jednoduché a sdružené spojky.

Nejčastější jednoduché spojky
ahogy
akár
akárcsak
akárhogy
azonban
azután
bár
bizony
de
dehogy
és, s
ezért
ha
habár
hanem
hisz, hiszen
hogy
így
mégis
mégiscsak
mégpedig
mégsem
mert
mielőtt
miként
miképp(en)
mindazonáltal
mint
mintha
miután
mivel, mivelhogy
pedig
ugyan
ugyanakkor
ugyanis
úgyhogy
úgymint
úgyszintén
vagy
vagyis
valamint
viszont
jak, jakmile
jak, jako, jako třeba
jako, jakoby
jakkoli, lecjak, ledajak
avšak, však
poté, potom, pak, nato
ač, ačkoli(v), třebas, třebaže, jakkoli, sic, sice
věru, inu
ale, avšak, však
kdeže, kdepak
a, i
a proto, tedy
jestli, jestliže, kdyby, když, ať
ač, ačkoliv, i když, třeba, třebaže
ale, avšak, nýbrž
vždyť, však, přece, přec, přeci
že, aby
tak, a tak, takže, tedy, tudíž
přece, přec
přece je(om)
a sice, a to
(a/ale) přece/ (a/ale) přesto ne
protože, poněvadž, jelikož, ježto, neboť
než, nežli, dřív(e) než
jak, jakým způsobem
jak, jakým způsobem
přesto, nicméně
jako, jakožto, než, nežli
jakoby, jako by
když
protože, poněvadž, jelikož, ježto
a, a přece, a to, zase, zas, ačkoli(v), třebaže
sice, sic
zároveň, současně, v touž dobu
totiž
takže
jako
taktéž, rovněž
nebo, neb, anebo, neboli, čili
totiž, neboli, čili, to jest
jakož i, rovněž i
naproti tomu, naopak, obráceně, zato
Nejčastější sdružené spojky
akár – akár
egyrészt
másrészt
is
is
minél
annál
nem
hanem
nemcsak
hanem….is
sem
sem, se – se
vagy – vagy
buď-buď, ať-či, buď-či, buď-nebo, ať-ať….
na jedné straně – na druhé straně, jednak-jednak
jak
tak i; i
čím
tím
ne
ale/nýbrž
nejen
ale i
ani
ani
buď-nebo