PŘÍSLOVCE


Příslovce vyjadřují okolnosti nebo vlastnosti děje. Dělí se na:
Příslovce místa – odpovídají na otázku hol? honnan? hová? (kde? kam? odkud?): itt (zde), ott (tam), innen (odtud, odsud), onnan (odtamtud), ide (sem), oda (tam), kinn (venku), benn (vevnitř), fenn (nahoře), lenn (dole), atd.

Příslovce času – odpovídají na otázku mikor? (kdy?): most (nyní), azonnal (ihned), mindjárt (hned), majd (potom), reggel (ráno), este (večer), tegnap (včera), holnap (zítra), ma (dnes), mindig (stále), atd.
Příslovce stavu – odpovídají na otázku hogyan? milyen állapotban? (jak? v jakém stavu?): veszteg (v klidu, bez hnutí), egyedül (sám), hanyatt (naznak)
Příslovce způsobu – odpovídají na otázku hogyan? (jak?): így (takto), úgy (tak), gyalog (pěšky), sebtében (ve spěchu, narychlo), vaktában (naslepo, poslepu)
Příslovce způsobu tvoříme nejčastěji z přídavných jmen a stojí před časovaným slovesem. Slovotvorné příslovečné přípony jsou:

Přípona Pravidlo Příklady
-n, -an, -en
Příslovce způsobu tvoříme nejčastěji z přídavných jmen pomocí přípon -an,-en. Uplatňuje se pravidlo vokálové harmonie. izgatott → izgatottan (vzrušený → vzrušeně)
olcsó → olcsón (levný → levně)
Nepravidelně se tvoří: bátor → bátran (směle, odvážně)
hosszú → hosszan (dlouho)lassú → lassan (pomalu)
könnyű → könnyen (lehko)
nehéz → nehezen (těžce, těžko)
bő → bőven (hojně, vydatně)
fiatal → fiatalon (mladě)
gazdag → gazdagon (bohatě)
szomorú → szomorúan (smutný → smutně)
Příslovce způsobu můžeme tvořit i z přídavných jmen druhého stupně (z komparativu přídavných jmen). gyorsabb → gyorsabban (rychleji)szebb → szebben (krásněji)
-l, -ul, -ül S těmito příponami tvoříme příslovce způsobu z následujících přídavných jmen:
1. jazyky
2. přídavná jména končící na: -tlan, -tlen, -atlan, -etlen, -talan, -telen
3. některá jednoduchá přídavná jména

magyar
→ magyarul (maďarsky)
váratlan → váratlanul (nečakaně)
jó → jól (dobře)
rossz → rosszul (špatně)