CITOSLOVCE (INTERJEKCE)

Citoslovce (interjekce) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Od ostatních slov se oddělují nejčastěji čárkou nebo vykřičníkem.

Významná část se vyvinula ze zvuků spojených s city a vnímáním. Citoslovce mají ustálený tvar.

Dělí se na citoslovce:

1. vyjadřující pocity nebo duševní stav: jaj, ó, ej, aj, au, juj, ihaj, atd.

2. vyjadřující vůle: cicc (čiči), sicc (pšš – na kočku), rajta (do toho!), ejnye (copak), hé (hej), stopp (stop), atd.

3. zvukomalebná: zutty (spadnutí), hapci (kýchnutí), miau (kočka), vau (pes), tik-tak (hodiny), atd.