ČÁSTICE (PARTIKULE)

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen.

Částice se dělí na:

1. tázací částice: vajon, -e (zda, -li)

2. důkazní částice: igen, bizony, persze, hogyne, atd. (ano, věru, ovšem, jistě)

3. záporná částice (záporka): nem, sem, dehogy, atd. (ne, ani, kdepak)

4. zakazovací částice: ne, se (ne, ani)

5. přací částice: bár, bárcsak (kéž, kéž by)

6. částice vyjadřující nerozhodnost: talán, esetleg, aligha, alighanem, atd. (snad, popřípadě, sotva, podle všeho)